Kerdiensten alleen online!!

Helaas hebben we moeten besluiten om de kerkdiensten vanaf zondag 20 december online te houden.
Ook alle activiteiten zijn vanaf dinsdag 15 december geannuleerd.
Dit besluit doet ons heel veel verdriet en we weten velen van u ook.
We zullen vooral de kerkdiensten en elkaar erg missen.

Maar het kan helaas niet anders.

De situatie in ons land is heel ernstig. Het kabinet en de leiding van de Protestantse Kerk in Nederland doen daarom een dringend beroep op ons om digitaal te gaan.
Bovendien is de situatie op Stavenisse momenteel veel ernstiger dan dit voorjaar.
We weten ons in handen van de Drieënige God, maar dat laat onverlet dat we onze verantwoordelijkheid in deze hebben te nemen.
Mogen we weer op uw begrip en trouw meeleven rekenen?

We wensen u allen Gods zegen toe!
Veel heil en zegen voor 2021!

De kerkenraad
17 december 2020
Kerkdiensten
De kerkdiensten kunnen via kerkdienstgemist.nl beluisterd worden.
De morgendiensten kunnen ook via Omroep Tholen beluisterd worden.

Hieronder vindt u de betreffende links:

Link voor kerkdienstgemist.nl https://kerkdienstgemist.nl/stations/282#.Vg4mEWsVyYB

Link voor Omroep Tholen https://www.omroeptholen.nl/radio/ ,  FM 106.5 MHz, Kabel: Delta digitaal kanaal 996.
De morgendienst kunt u op Omroep Tholen ook op een later tijdstip beluisteren.


Collectegelden

U kunt uw gaven overmaken op de volgende rekeningnummers:
voor de kerk NL 72 RABO 0373 7446 09 t.n.v. Hervormde Gemeente Stavenisse (LET OP: dit is een nieuw nummer) en
voor de diaconie NL 98 RBRB 0939 6524 98 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Stavenisse.
Bij voorbaat onze hartelijke dank.

Collectebonnen
We willen u vragen uw collectebonnen te bestellen door het betreffende bedrag over te maken op IBAN NL 50 RABO 0373 7446 16 t.n.v. Hervormde Gemeente Stavenisse inz. Collectebonnen (LET OP: ook dit is een nieuw nummer).
SVP vermelden welke velletjes u wilt ontvangen: Bijvoorbeeld: 1x 0,50, 4x 1,25 en 2x 2,50.
Een velletje bonnen bestaat uit 20 bonnen: 20x € 0,50 = € 10.-; 20x € 1,25 = € 25.- en 20x € 2,50 = € 50,-
Na ontvangst van de betaling worden de bonnen bij u thuisbezorgd.

Wilt u graag bezoek of hebt u hulp nodig?
Het kan zijn dat u om welke reden dan ook dringend bezoek wilt of dat u hulp nodig hebt.
Neemt u dan s.v.p. contact op met ds. Post (697484) of ouderling Zwerus (692897)

Moge de Heere ons sparen en bewaren in deze verwarrende en beangstigende tijd.

Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. Ik zeg tegen de HEERE: Mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op Wie ik vertrouw! (Psalm 91:1,2)

17 december 2020


_____________________________________________________________________________________________________________________________________