Gevolgen coronavirus

Kerkdiensten
Vanwege de op 23 maart door de regering afgekondigde maatregelen mogen tot 1 juni max. 30 personen bij een kerkdienst aanwezig zijn.
Wij hebben in overleg met de kerkenraad van de Hervormde gemeente van Sint Annaland gelet op onze verantwoordelijkheid besloten om deze grens niet op te zoeken en met een minimaal aantal mensen digitale uitzendingen van de kerkdienst te verzorgen. Dit is ook conform het verzoek dat burgemeester van de Velde op 25 maart heeft doen uitgaan.
De diensten (10.00 en 18.00 uur) worden tot tenminste 1 juni samen met de kerkenraad van de Hervormde gemeente van Sint Annaland gehouden en zijn door beide gemeentes te beluisteren via de kerktelefoon, via www.kerkdienstgemist.nl en via Omroep Tholen (alleen de morgendiensten).
De diensten worden niet in de kerk maar in de Schuilplaats gehouden (dat bespaart energiekosten) waarbij naast de voorganger een organist, een diaken en een ouderling aanwezig zijn.
We weten allemaal dat geloof een zekere discipline vraagt: op vaste tijden Bijbellezen en bidden. Dat geldt misschien nog wel meer voor de kerkdienst. We hopen dat onze gemeenteleden trouw de Erediensten zullen beluisteren. Gezegende diensten toegewenst!

Collectegelden
De uitgaven van de kerk gaan gewoon door en laten we ook de dienst aan de armen, dichtbij en ver weg niet vergeten.
Nu er geen diensten zijn dreigen de te vervallen collecten oorzaak voor een gat in de exploitatie van kerkbeheer en diaconie te worden.
Daarom willen wij u vragen de collectegelden via de bank over te maken.
Voor de kerk kan dat via NL 75 INGB 0000 6258 72 t.n.v. Kerkvoogdij Hervormde kerk en
voor de diaconie middels NL 98 RBRB 0939 6524 98 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Stavenisse.
Bij voorbaat onze hartelijke dank.

Via de website en middels de zondagse afkondigingen hopen wij u steeds van de laatste ontwikkelingen op de hoogte te houden.

Door de week is de kerk ook open!
We willen in deze moeilijke tijden er toch voor elkaar zijn.
Ds. Post is elke dag (m.u.v. zondag) van 11.00-12.00 uur in de kerk of in de consistoriekamer aanwezig voor ontmoeting en bemoediging.
De kerkdeur aan de Voorstraatzijde staat daarvoor open.
Schroom niet, kom gerust!!!

Wilt u graag bezoek of hebt u hulp nodig?
Het bezoekwerk is stil komen te liggen.
Het kan zijn dat u om welke reden dan ook toch graag bezoek wilt of dat u hulp nodig hebt.
Neemt u dan s.v.p. contact op met ds. Post (697484) of ouderling Zwerus (692897)

Activiteiten
M.u.v. de gebedsbijeenkomst en Avondklanken liggen alle doordeweekse activiteiten tot nader order stil.

Moge de Heere ons sparen en bewaren in deze verwarrende en beangstigende tijd.
Voor alle gemelde activiteiten geldt Jacobus' voorbehoud: Zo de Heere wil en wij leven.


Link voor kerkdienstgemist.nl https://kerkdienstgemist.nl/stations/282#.Vg4mEWsVyYB

Link voor Omroep Tholen https://www.omroeptholen.nl/radio/ ,  FM 106.5 MHz, Kabel: Delta digitaal kanaal 996.
De morgendienst kunt u op Omroep Tholen ook op een later tijdstip beluisteren.

Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. Ik zeg tegen de HEERE: Mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op Wie ik vertrouw! (Psalm 91:1,2)

26 maart 2020 - 09.30 uur


_____________________________________________________________________________________________________________________________________