Fijn, weer samen naar de kerk!


Wat zijn we blij en dankbaar dat we sinds 5 juli weer naar de kerk kunnen.
Daarbij moeten we ons wel aan een aantal regels houden; deze regels zijn in een gebruiksplan vastgelegd.

Uitgangspunten voor het gebruiksplan
- De richtlijnen van de overheid en het RIVM zijn leidend
- Max. 100 personen
- Er wordt 1,5 m afstand gehouden.
- Het dringende verzoek dat gezinsleden bij elkaar gaan zitten. Dan kunnen er meer mensen in de kerk.
- Mensen met klachten blijven thuis
- Advies voor 70-plussers: blijf thuis als er in Stavenisse een coronabesmetting is
- Bij de ingang kunt u uw handen ontsmetten
- Er kan niet over de gehuurde zitplaatsen beschikt worden. Wel hebben de gemeenteleden zo veel als mogelijk is een vaste plaats.
- Elke dienst zijn er twee coördinatoren aanwezig

Het gebruiksplan ligt in de kerk ter inzage.

Zitplaatsenplan, looproute en verlaten van de kerk
Onder dit bericht staat het zitplaatsenplan. De beschikbare plaatsen zijn aangegeven met een X. In geval van XX zijn beide plaatsen alleen voor gezinsleden beschikbaar. Voor de plaatsen gemarkeerd met X en punten ernaast geldt dat ook. Op de X gemarkeerde plaatsen zit een briefje met de tekst ‘Vrij’ met eventuele informatie.
Op het plan ziet u ook de verplichte looproutes staan. Wanneer u dus een plaats heeft in de helft van de kerk aan de Voorstraatzijde, dan bent u verplicht om ook de ingang (en uitgang!) aan de Voorstraatzijde te nemen.
Het verlaten van de kerk gebeurt in de volgorde zoals aangegeven. Hierbij geeft de coördinator een teken wanneer u de kerk kunt verlaten.

Een vaste plaats voor u
Onze gemeenteleden zijn gehecht aan hun kussen en laten ook vaak persoonlijke eigendommen in de kerk achter zoals een Bijbel, een Op Toonhoogte enz. Een vaste ‘eigen’ plaats heeft daarom de voorkeur. Dit maakt ook de kans op besmetting kleiner.
Inmiddels hebben de meeste gemeenteleden een vaste plaats. Hebt u die nog niet, vraag er dan om bij één van de coördinatoren.
Het is gemakkelijk voor uzelf en voor de coördinatoren; zeker in een tijd dat er veel gasten zijn.

Collecteren
Voor het collecteren mogen geen collectezakken gebruikt worden. U kunt bij het verlaten van de kerk uw gaven in daarvoor bestemde mandjes doen. De doelen staan duidelijk aangegeven. Natuurlijk kunt u uw gaven ook naar de bankrekening van kerkbeheer en diaconie overmaken.

Zingen
Vanaf 12 juli zingen we weer tijdens de erediensten. Dankzij de grootte van de kerk is dit verantwoord. Voorwaarde voor het mogen zingen is dat de aanwezige kerkgangers geregistreerd worden.
We hebben besloten om de huidige situatie voorlopig te handhaven: in de morgendienst wordt er ritmisch en in de avonddienst isometrisch gezongen.

We zien er naar uit om elkaar tijdens de erediensten te mogen ontmoeten om samen de dienst aan de Heere te beoefenen.
In alles Gods zegen toegewenst.

De kerkenraad
Stavenisse, juli 2020

Zitplaatsenplan coronacrisis 2020 30 6 web

Kerkdiensten
De kerkdiensten kunnen via kerkdienstgemist.nl beluisterd worden.
De morgendiensten kunnen ook via Omroep Tholen beluisterd worden.

Hieronder vindt u de betreffende links:

Link voor kerkdienstgemist.nl https://kerkdienstgemist.nl/stations/282#.Vg4mEWsVyYB

Link voor Omroep Tholen https://www.omroeptholen.nl/radio/ ,  FM 106.5 MHz, Kabel: Delta digitaal kanaal 996.
De morgendienst kunt u op Omroep Tholen ook op een later tijdstip beluisteren.


Collectegelden

Nu de erediensten weer in de kerk gehouden worden, kan daar ook gecollecteerd worden.
Mocht u een gift willen overmaken, dan kan dat op de volgende rekeningnummers:
voor de kerk NL 75 INGB 0000 6258 72 t.n.v. Kerkvoogdij Hervormde kerk en
voor de diaconie NL 98 RBRB 0939 6524 98 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Stavenisse.
Bij voorbaat onze hartelijke dank.

Collectebonnen
We willen u vragen uw collectebonnen te bestellen door het betreffende bedrag over te maken op IBAN NL 21 RABO 0340 2188 35.
SVP vermelden welke velletjes u wilt ontvangen: Bijvoorbeeld: 1x 0,50, 4x 1,25 en 2x 2,50.
Een velletje bonnen bestaat uit 20 bonnen: 20x € 0,50 = € 10.-; 20x € 1,25 = € 25.- en 20x € 2,50 = € 50,-
Na ontvangst van de betaling worden de bonnen bij u thuisbezorgd.

Wilt u graag bezoek of hebt u hulp nodig?
Ds. Post en ouderling Zwerus zijn weer voorzichtig begonnen met het bezoekwerk.
Het kan zijn dat u om welke reden dan ook dringend bezoek wilt of dat u hulp nodig hebt.
Neemt u dan s.v.p. contact op met ds. Post (697484) of ouderling Zwerus (692897)

Activiteiten
M.u.v. het kerktelefoonprogramma Avondklanken en de gebedsbijeenkomst liggen alle doordeweekse activiteiten tot nader order stil.

Moge de Heere ons sparen en bewaren in deze verwarrende en beangstigende tijd.
Voor alle gemelde activiteiten geldt Jacobus' voorbehoud: Zo de Heere wil en wij leven.


Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. Ik zeg tegen de HEERE: Mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op Wie ik vertrouw! (Psalm 91:1,2)

31 juli 2020


_____________________________________________________________________________________________________________________________________