Vanaf zondag 2 mei diensten met max. 50 kerkgangers!

De versoepelingen worden ook voor kerken van kracht, mits het kerkgebouw groot genoeg is.
Vanaf zondag 2 mei mogen wij in onze diensten 50 kerkgangers ontvangen.


De regels zijn dezelfde als voor de lockdown en moeten zorgvuldig nageleefd worden.
Klik voor deze regels en verdere informatie op 'Lees meer'.

De kerkenraad

26 april 2021


Gebruiksplan

Uitgangspunten voor het gebruiksplan
- De richtlijnen van de overheid en het RIVM zijn leidend
- Er wordt 1,5 m afstand gehouden.
- Er is een maximum van 30 kerkgangers (exclusief predikant, kerkenraad, organist, kosters etc.)
- We dragen een mondkapje bij het binnenkomen en verlaten van de kerk
- Mensen met klachten blijven thuis
- Advies voor 70-plussers: blijf thuis als er in Stavenisse een coronabesmetting is
- Bij de ingangen is ontsmettingsmiddel aanwezig
- Gezinsleden zitten zoveel mogelijk bij elkaar
- Gemeenteleden hebben zoveel mogelijk een vaste plaats.
- Elke dienst zijn er twee coördinatoren aanwezig

Zitplaatsenplan
De beschikbare zitplaatsen zijn in een zitplaatsenplan aangegeven. Zie bijlage.
In de banken zijn de beschikbare plaatsen gemerkt met het woord ‘Vrij’, met eventueel informatie over de plaatsen ernaast.
De plaatsen zijn zoveel mogelijk aan gemeenteleden toegewezen


Zitplaatsenplan coronacrisis 2020 30 6 web
Looproutes
De looproutes zijn in het zitplaatsenplan aangegeven.
Het verlaten van de kerk gebeurt in de volgorde zoals in het plan is aangegeven. De gemeenteleden wachten tot de coördinator een teken geeft dat een rij de kerk kan verlaten.

Collecteren
Bij het verlaten van de kerk kan in de daarvoor bestemde mandjes gecollecteerd worden.

Zingen
Er wordt door max. 5 gemeenteleden gezongen.
Deze daarvoor gevraagde gemeenteleden zitten in de voorste bank recht voor de preekstoel en in de voorste hoge bank aan de Voorstraatzijde. De zitplaatsen inde tuin zijn tijdens het niet bezet.


Kerkdiensten thuis meeluisteren
De kerkdiensten kunnen via kerkdienstgemist.nl en YouTube beluisterd worden.
De morgendiensten kunnen ook via Omroep Tholen beluisterd worden.

Hieronder vindt u de betreffende links:

Link voor kerkdienstgemist.nl https://kerkdienstgemist.nl/stations/282#.Vg4mEWsVyYB

Link voor YouTube 
https://www.youtube.com/channel/UCfy0VIttd_BiTQfmQE8Oc7A

Link voor Omroep Tholen https://www.omroeptholen.nl/radio/ ,  FM 106.5 MHz, Kabel: Delta digitaal kanaal 996.
De morgendienst kunt u op Omroep Tholen ook op een later tijdstip beluisteren.


Collectegelden

U kunt uw gaven overmaken op de volgende rekeningnummers:
voor de kerk NL 72 RABO 0373 7446 09 t.n.v. Hervormde Gemeente Stavenisse (LET OP: dit is een nieuw nummer) en
voor de diaconie NL 98 RBRB 0939 6524 98 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Stavenisse.
Bij voorbaat onze hartelijke dank.

Collectebonnen
We willen u vragen uw collectebonnen te bestellen door het betreffende bedrag over te maken op IBAN NL 50 RABO 0373 7446 16 t.n.v. Hervormde Gemeente Stavenisse inz. Collectebonnen.
SVP vermelden welke velletjes u wilt ontvangen: Bijvoorbeeld: 1x 0,50, 4x 1,25 en 2x 2,50.
Een velletje bonnen bestaat uit 20 bonnen: 20x € 0,50 = € 10.-; 20x € 1,25 = € 25.- en 20x € 2,50 = € 50,-
Na ontvangst van de betaling worden de bonnen bij u thuisbezorgd.

Wilt u graag bezoek of hebt u hulp nodig?
Het kan zijn dat u om welke reden dan ook bezoek wilt of dat u hulp nodig hebt.
Neemt u dan s.v.p. contact op met ds. Post (697484) of ouderling Zwerus (692897)

Moge de Heere ons sparen en bewaren in deze verwarrende en beangstigende tijd.

Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. Ik zeg tegen de HEERE: Mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op Wie ik vertrouw! (Psalm 91:1,2)

4 maart 2021


_____________________________________________________________________________________________________________________________________