Max. 30 personen vanaf 5 oktober!

De op 13 oktober afgekondigde maatregelen hebben niet zo’n grote impact op het houden van onze kerkdiensten. De laatste zondagen zijn er in de diensten steeds zo’n dertig gemeenteleden aanwezig (excl. predikant, organist, koster, coördinatoren en ambtsdragers). Zingen met max. 5 personen hebben wij 11 oktober al ingevoerd en vanaf 18 oktober dragen we bij het binnenkomen en het verlaten van de kerk een mondkapje.

Uitgangspunten voor het gebruiksplan van de kerk
- De richtlijnen van de overheid en het RIVM zijn leidend
- Max. 30 personen, exclusief medewerkers zoals kosters, organist, predikant en kerkenraad
- Er wordt 1,5 m afstand gehouden.
- Mensen met klachten blijven thuis
- Advies voor 70-plussers: blijf thuis als er in Stavenisse een coronabesmetting is
- Bij de ingang kunt u uw handen ontsmetten
- Bij het binnengaan en het verlaten van de kerk dragen we een mondkapje
- Er kan niet over de gehuurde zitplaatsen beschikt worden. Wel hebben de gemeenteleden zo veel als mogelijk is een vaste plaats.
- Elke dienst zijn er twee coördinatoren aanwezig

Het gebruiksplan ligt in de kerk ter inzage.

Zitplaatsenplan, looproute en verlaten van de kerk
Onder dit bericht staat het zitplaatsenplan. De beschikbare plaatsen zijn aangegeven met een X. In geval van XX zijn beide plaatsen alleen voor gezinsleden beschikbaar. Voor de plaatsen gemarkeerd met X en punten ernaast geldt dat ook. Op de X gemarkeerde plaatsen zit een briefje met de tekst ‘Vrij’ met eventuele informatie.
Op het plan ziet u ook de verplichte looproutes staan. Wanneer u dus een plaats heeft in de helft van de kerk aan de Voorstraatzijde, dan bent u verplicht om ook de ingang (en uitgang!) aan de Voorstraatzijde te nemen.
Het verlaten van de kerk gebeurt in de volgorde zoals aangegeven. Hierbij geeft de coördinator een teken wanneer u de kerk kunt verlaten.

Een vaste plaats voor u
Onze gemeenteleden zijn gehecht aan hun kussen en laten ook vaak persoonlijke eigendommen in de kerk achter zoals een Bijbel, een Op Toonhoogte enz. Een vaste ‘eigen’ plaats heeft daarom de voorkeur. Dit maakt ook de kans op besmetting kleiner.
Inmiddels hebben de meeste gemeenteleden een vaste plaats. Hebt u die nog niet, vraag er dan om bij één van de coördinatoren.
Het is gemakkelijk voor uzelf en voor de coördinatoren; zeker in een tijd dat er veel gasten zijn.

Collecteren
Voor het collecteren mogen geen collectezakken gebruikt worden. U kunt bij het verlaten van de kerk uw gaven in daarvoor bestemde mandjes doen. De doelen staan duidelijk aangegeven. Natuurlijk kunt u uw gaven ook naar de bankrekening van kerkbeheer en diaconie overmaken.

We zien er naar uit om elkaar tijdens de erediensten te mogen ontmoeten om samen de dienst aan de Heere te beoefenen.
In alles Gods zegen toegewenst.

De kerkenraad
Stavenisse, 17 oktober 2020

Zitplaatsenplan coronacrisis 2020 30 6 web

Kerkdiensten
De kerkdiensten kunnen via kerkdienstgemist.nl beluisterd worden.
De morgendiensten kunnen ook via Omroep Tholen beluisterd worden.

Hieronder vindt u de betreffende links:

Link voor kerkdienstgemist.nl https://kerkdienstgemist.nl/stations/282#.Vg4mEWsVyYB

Link voor Omroep Tholen https://www.omroeptholen.nl/radio/ ,  FM 106.5 MHz, Kabel: Delta digitaal kanaal 996.
De morgendienst kunt u op Omroep Tholen ook op een later tijdstip beluisteren.


Collectegelden

Nu de erediensten weer in de kerk gehouden worden, kan daar ook gecollecteerd worden.
Mocht u een gift willen overmaken, dan kan dat op de volgende rekeningnummers:
voor de kerk NL 75 INGB 0000 6258 72 t.n.v. Kerkvoogdij Hervormde kerk en
voor de diaconie NL 98 RBRB 0939 6524 98 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Stavenisse.
Bij voorbaat onze hartelijke dank.

Collectebonnen
We willen u vragen uw collectebonnen te bestellen door het betreffende bedrag over te maken op IBAN NL 21 RABO 0340 2188 35.
SVP vermelden welke velletjes u wilt ontvangen: Bijvoorbeeld: 1x 0,50, 4x 1,25 en 2x 2,50.
Een velletje bonnen bestaat uit 20 bonnen: 20x € 0,50 = € 10.-; 20x € 1,25 = € 25.- en 20x € 2,50 = € 50,-
Na ontvangst van de betaling worden de bonnen bij u thuisbezorgd.

Wilt u graag bezoek of hebt u hulp nodig?
Ds. Post en ouderling Zwerus zijn weer voorzichtig begonnen met het bezoekwerk.
Het kan zijn dat u om welke reden dan ook dringend bezoek wilt of dat u hulp nodig hebt.
Neemt u dan s.v.p. contact op met ds. Post (697484) of ouderling Zwerus (692897)

Activiteiten
Een aantal activiteiten zijn begonnen of worden binnenkort hervat:
- Avondklanken
- Belijdeniscatechisatie
- Bijbelgespreksgroep
- Bijbelkring
- Gebedsbijeenkomst
- Kinderclub
- Tinerclub
- Vrouwenvereniging

Regels voor het gebruik van de Schuilplaats
• De richtlijnen van de overheid en het RIVM zijn leidend
• Bij de ingang is ontsmettingsmiddel aanwezig om de handen te ontsmetten
• Maximaal 30 personen
• Houdt 1,5 m afstand van elkaar
- Wie zijn verplicht 1,5 meter afstand tot anderen te bewaren?
Iedereen van 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand tot personen van 18 jaar en ouder, en tot jongeren van 13 tot en met 17 jaar.
- Wie hoeven geen 1,5 meter afstand te bewaren?
Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling en tot volwassenen geen afstand te houden. Leden van 1 huishouden en jongeren tot 18 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden.
• Mensen met klachten blijven thuis
• Advies voor 70-plussers: blijf thuis als er in Stavenisse een coronabesmetting is
• Plaats de tafels zo dat er minimaal 1,5 m afstand tussen de zitplaatsen zit
• Als er een kring van tafels staat, loop dan met de klok mee de zaal in. Dus links de zaal inlopen, ook als je
rechts zit. Met andere woorden: eenrichtingsverkeer.
• Hang je jas niet aan de kapstok, maar hang die aan de rugleuning van jouw stoel.
• Blijf zo veel mogelijk op je plaats zitten oftewel voorkom zoveel mogelijk verplaatsingen
• Probeer het gebruik van het toilet zo veel mogelijk te beperken
• Het gebruik van mondkapjes is niet nodig.
• Leg geen kleedjes op de tafels
• Er mag niet worden gezongen
• REINIGING: Na de vergadering, verenigingsavond of ontmoeting worden de tafels, de deurklinken en eventueel het toilet en de trapleuning gereinigd met daarvoor bestemd materiaal: spuitfles en vezeldoek. Deze staan in de Schuilplaats.
Wanneer de keuken gebruikt wordt, wordt deze op de standaard manier gereinigd. Denk daarbij ook aan de gebruikte apparatuur.


Moge de Heere ons sparen en bewaren in deze verwarrende en beangstigende tijd.
Voor alle gemelde activiteiten geldt Jacobus' voorbehoud: Zo de Heere wil en wij leven.


Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. Ik zeg tegen de HEERE: Mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op Wie ik vertrouw! (Psalm 91:1,2)

17 oktober 2020


_____________________________________________________________________________________________________________________________________