Activiteitencommissie

In 2010 is er door de Hervormde Gemeente te Stavenisse een activiteitencommissie gevormd om het 100 jarig jubileum van het kerkgebouw in 2011 te vieren.
Wat voor één jaar bedoeld was, heeft daarna een breder gevolg mogen krijgen.
Helaas lukt het nu niet meer om voldoende mensen voor de commissie te vinden.
Omdat de activiteiten een waardevolle bijdrage aan ons gemeenteleven leveren heeft de kerkenraad besloten om het werk ad hoc voort te zetten.
Concreet betekent dit dat per activiteit een kerkenraadslid als contactpersoon zal optreden.
De contactpersoon zal de activiteit samen met andere gemeenteleden organiseren.

Voor 2018 is tot dusverre tot de volgende activiteiten besloten:

19 mei - Vissen op de Oosterschelde
Contactpersoon: Albert Zwerus
Organisatie: Arina en Aalt de Rijke

15 september - Startmiddag
Contactpersoon: Albert Zwerus
Organisatie: Werkgroep Startmiddag

17 december - Kerstzangavond m.m.v. Gelegenheidskoor Stavenisse en het Thools Mannenensemble
Contactpersoon: Rens Goedegebuure

De activiteiten worden van geval tot geval beoordeeld.
Nieuwe initiatieven zijn van harte welkom.