Activiteitencommissie

In 2010 is er door de Hervormde Gemeente te Stavenisse een activiteitencommissie gevormd om het 100 jarig jubileum van het kerkgebouw in 2011 te vieren.
Wat voor één jaar bedoeld was, heeft daarna een breder gevolg mogen krijgen.
Helaas lukt het nu niet meer om voldoende mensen voor de commissie te vinden.
Omdat de activiteiten een waardevolle bijdrage aan ons gemeenteleven leveren heeft de kerkenraad besloten om het werk ad hoc voort te zetten.
Concreet betekent dit dat per activiteit een kerkenraadslid als contactpersoon zal optreden.
De contactpersoon zal de activiteit samen met andere gemeenteleden organiseren.

Voor 2019 is tot dusverre tot de volgende activiteiten besloten:

13 april Open dag kerkgebouw – restauratie
Contactpersoon: Rien de Graaf

1 juni Visdag op de Oosterschelde met de Eendracht 2
Afgelast vanwege onvoldoende deelname

21 juni Zangavond kinderkoor Stavenisse en Jongerenkoor Matthanja
Contactpersoon: Rien de Graaf

15 en 21 september Start winterwerk
In verband met Open Monumentendag op zaterdag 14 september is de Startmiddag verplaatst naar 21 september.
De startdienst blijft op zondag 15 september - 10.00 uur staan.
Contactpersoon: Albert Zwerus
Organisatie; Werkgroep Startmiddag

9 en 10 november Herdenking 400 jaar Hervormde Gemeente Stavenisse
Contactpersoon: Albert Zwerus

16 december Kerstzangavond
Contactpersoon: Rens Goedegebuure

Nieuwe initiatieven zijn van harte welkom