Activiteitencommissie

In 2010 is er door de Hervormde Gemeente te Stavenisse een activiteitencommissie gevormd om het 100 jarig jubileum van het kerkgebouw in 2011 te vieren.
Wat voor één jaar bedoeld was, is nu aan het eerste lustrum toe.
De commissie heeft tot doel brede activiteiten te organiseren voor álle inwoners in en om Stavenisse.
Het doel is om samen met inzet van vrijwilligers uit de hele breedte van het dorp, in en om Stavenisse activiteiten te organiseren die bevorderen dat er een sterke band mag groeien tot geloof, hoop én liefde!

De activiteiten die wij jaarlijks hopen te organiseren zijn:
* knutselmiddag voor de kinderen (herfstvakantie)
* organiseren van het Gelegenheidskoor m.m.v. dirigent Danny Letzer (van September tot de Kerstuitvoering)
* Kerstzangavond m.m.v. het Gelegenheidskoor
* medewerking verlenen aan de opening Winterwerk (3e week September)
* activiteit en financieel bijdragen aan het kerkelijk clubwerk.

Om onze doelstelling te kunnen behalen staan we jaarlijks op de braderie van Stavenisse, waar we diverse lekkernijen verkopen.
Daarin worden we bijgestaan door MCD, supermarkt de Koster.

We krijgen veel hulp van vrijwilligers. Zonder deze hulp kunnen wij deze activiteiten niet realiseren!

Op dit moment bestaat de activiteitencommissie uit 2 leden.
Als het u aanspreekt om ook in de organisatie mee te denken of mee te doen, dan kunt u contact opnemen met:
Jobje Oosdijk, tel. 0166-692399 of Rien Walhout, tel. 0166-692399