Psalmzangavond 24 november 2018 - Opbrengst € 2.006,55!
Psalmen zingen uit berijmingen vanaf de Reformatie tot nu, zowel isometrisch (niet-ritmisch) als ritmisch. Dat kon in onze kerk.
En daarnaast luisteren naar de mooie meerstemmige zang van Christelijk Kamerkoor ‘Chantez à Dieu’ o.l.v. Paul Heijboer. Zij zongen ook composities vanaf de 16e eeuw.
Bijzonder waren het heel knappe orgelspel van Eric Quist en het sprankelende pianospel van Maarten Post.
Het was een prachtige zangavond. De reacties van de aanwezigen zijn zonder uitzondering heel positief.
Het enige wat tegenviel was de opkomst: een kleine 100 personen. Maar deze mensen hebben ons goed bedacht: de collecte bracht het prachtige bedrag van € 665,95 op.
Samen met de sponsorgelden en na aftrek van de kosten brengt dit de netto opbrengst op € 2.006,55. Een bedrag waar we heel dankbaar voor zijn.

Allen die hieraan hebben meegewerkt en bijgedragen: heel hartelijk dank!


Op 14 december - 19.30 uur hopen wij de psalmzangavond middels kerktelefoon/kerkdienstgemist.nl uit te zenden.