Organisten gezocht!

Voor de begeleiding van de gemeentezang zit onze gemeente heel dringend verlegen om nieuwe organisten.
Er zijn zo’n 4 à 5 beurten per maand vacant!
Er zullen vast wel organisten zijn, alleen weten ze misschien niet dat wij om hen verlegen zitten.
Wilt u of wil jij graag spelen?
Meldt je dan aan of vraag om informatie bij dhr. Rien de Graaf, Voorstraat 20 (tel. 692404).
Bij voorbaat onze hartelijke dank