Avondklanken

Al bijna 40 jaar wordt om de twee weken op vrijdagavond om 19.30 uur het kerktelefoonprogramma ‘Avondklanken’ uitgezonden, Koor
een programma met zang, declamatie, meditatie en gebed.
U kunt meeluisteren middels het bekende lukas-kastje of door via internet af te stemmen op kerkdienstgemist.nl:
http://kerkdienstgemist.nl/assets/282#.VthbkdCLOYA

U kunt een jarige feliciteren door een psalm aan te vragen. De verjaardagen van de kerktelefoonluisteraars worden in ‘Rondom de kerk’ vermeld.
Uw aanmeldingen en verzoeken kunt u opgeven bij de samenstellers van het programma:
Mevr. Post, Voorstraat 1, tel. 697484
Mevr. Priem, Poststraat 7b, tel. 692302
Mevr. de Vos, Voorstraat 16, tel. 692785

Zingt, zingt een nieuw gezang den HEERE;Lucas kastje
Zing, aarde, zing dien God ter ere;
Looft 's HEEREN naam met hart en mond;
Vermeldt Zijn heil op 't wereldrond;
Dat dag aan dag Zijn roem vermeêre.
(Psalm 96 : 1)