Kerkenraad

ConsistoriekamerDe eindverantwoordelijkheid voor de gang van zaken in de Hervormde Gemeente in Stavenise berust bij de kerkenraad. Zij is verantwoordelijk voor het beleid van de gemeente en geeft leiding aan het werk dat binnen de gemeente wordt gedaan.

Wanneer de kerkenraad voltallig is bestaat zij uit een predikant, een ouderling, een ouderlingen-kerkrentemeester en drie diakenen.
Op dit moment is er een vacature (ouderling).
De leden van de kerkenraad worden gekozen uit de belijdende leden van de gemeente.


Leden van kerkenraad:

Predikant
Vacant
Consulent: ds. C. Doorneweerd (Sint Philipsland)
Tel.: 0167-501308

Ouderling
J. Potappel
Schoolstraat 47, 4696 CK Stavenisse
Tel.: 06-23154088

Ouderling-kerkrentmeester

M.A.J. Walhout (assessor van de kerkenraad)
Poststraat 30, 4696 BC Stavenisse
Tel. 0166-692399

Diakenen
J.W. Bout
Provincialeweg 38, 4695 RK Sint Maartensdijk
Tel. 06-29523592

W.B. Potappel (preses van de kerkenraad)
Bos 16, 4696 BE Stavenisse
Tel.: 0166-692892

Scriba (geen lid van de kerkenraad):
Mw. E. Bouman
Wethouder C.J. Moerlandstraat 25, 4696 CP Stavenisse
Tel.: 0166-851441