Concert Joke Buis

Deo volente zaterdag 7 oktober hoopt zangeres Joke Buis een concert te geven in onze kerk.
Entreekaartjes à € 12,50 zijn vanaf 15 juni te koop op diverse adressen op ons eiland.
Wacht niet te lang met kopen, op is op!!
Lees meer...

Commissie Gebouwen

Kerk front portret 2

Inleiding

De kerkelijke gebouwen hebben al jaren achterstallig onderhoud. Oorzaken zijn een tekort aan financiële middelen en het beleid om meer prioriteit te geven aan pastoraat en prediking.
Het kerkgebouw is voor onze gemeente, maar ook voor heel het dorp Stavenisse, van groot belang.
Het kerkgebouw is gedeeltelijk monumentaal1) verklaard vanwege diverse interieuronderdelen zoals de graftombe, de preekstoel en een regentenbank.
Lees meer...

Fondsenwerving en acties

Kosten

De kosten van de restauratie zijn totaal geraamd op € 291.000.- en zijn voor de verschillede gebouwen als volgt:
Consistoriekamer      €   40.000.-
Kerkgebouw € 160.000.-
Kapel €   91.000.-
Lees meer...

Paasconcert

Wat een prachtig concert!


Het was een schitterende avond met prachtige zang van beide koren.
Inmiddels is er € 5.332,30.- bijeengebracht! Dank aan allen die hebben hieraan meegewerkt en bijgedragen.
Bovenal dank aan de Heere!

SDG

HEERE, onze Heere, hoe machtig is Uw Naam op de hele aarde!
U Die Uw majesteit getoond hebt boven de hemel.
Uit de mond van kleine kinderen en zuigelingen hebt U een sterk fundament gelegd.

Lees meer...

Sponsortocht Rome

Jeanne en Maarten zijn van Stavenisse naar Rome gefietst!!

Jeanne en Maarten 1 Donderdag 7 juli 2016 zijn Jeanne en Maarten Post vertrokken voor een fietstocht naar Rome.
6 weken later, op vrijdag 19 augustus mochten we ze weer in Stavenisse begroeten.
Hieronder treft u een samenvatting aan van de ervaringen van Jeanne en Maarten.
Zij hebben deze monsterrit gemaakt om zich te laten sponsoren voor de restauratie van onze kerk.


Totaal heeft deze actie  € 7.473,- opgebracht!
Lees meer...