Commissie Gebouwen

Kerk front portret 2

Inleiding

De kerkelijke gebouwen hebben al jaren achterstallig onderhoud. Oorzaken zijn een tekort aan financiële middelen en het beleid om meer prioriteit te geven aan pastoraat en prediking.
Het kerkgebouw is voor onze gemeente, maar ook voor heel het dorp Stavenisse, van groot belang en is een beeldbepalend element in ons dorp.
Het kerkgebouw inclusief de consistoriekamer is sinds eind 2019 rijksmonument (monumentnummer 35407).
Lees meer...

Fondsenwerving en stand inkomsten

Kosten

De kosten van de restauratie zijn totaal geraamd op € 291.000.- en zijn voor de verschillede gebouwen als volgt:
Consistoriekamer      €   40.000.-
Kerkgebouw € 160.000.-
Kapel €   91.000.-


Vanuit rijkssubisdie (Brim) wordt bijna € 40.000.- ontvangen.
Blijft over dat onze gemeente ruim € 250.000.- bijeen moet brengen.
Lees meer...

Prachtige opbrengst concert 12 mei

Jongerenkoor Matthanja, kinderkoor Stavenisse en Ars Musica hebben in een volle Hervormde kerk de bezoekers laten genieten van prachtige zang en muziek.
Het was indrukwekkend!


De opbrengst van de collecte, sponsorgeld en giften is ook schitterend: vrijdag 18 mei stond de teller op € 2.307,35.
Allen die hieraan hebben meegewerkt wordt hartelijk dank gezegd.

Het concert is nog steeds via live.cannect.nl te beluisteren.

Cannect 18 5

Pagina 1 van 2