Commissie Predikantsplaats

Inleiding

Op dit moment wordt de predikantsplaats in Stavenisse door ds. M.A. Post voor 60% bezet. Dit is mogelijk dankzij deelname aan de Mobiliteitspool.
De huidige arbeidsovereenkomst loopt af op 31 dec. 2016.
Onder ‘normale’ omstandigheden zou de predikantsplaats max. voor 45% bezet zijn: 33% op basis van normale inkomsten en aanvullend 12% dankzij een 4-jarige garantiesubsidie van de Gereformeerde Bond.
Voor de continuïteit van de gemeenteopbouw in de Hervormde Gemeente Stavenisse is het van groot belang dat ds. Post zijn werk kan voortzetten.
Lees meer...

Commissie Gemeenteopbouw

De commissie denkt na over de taak van de gemeente in ons dorp
en wil komen tot het formuleren van kaders en vormen(werkwijzen) passend bij onze leefomgeving
waardoor kinderen, jonge mensen, gezinnen en ouderen
binnen de kerkelijke gemeente, in de rand van de gemeente en van buiten de gemeente
de Heere Jezus kunnen leren kennen en komen tot overgave aan een leven met Hem.

Kerkenraad

ConsistoriekamerDe eindverantwoordelijkheid voor de gang van zaken in de Hervormde Gemeente in Stavenise berust bij de kerkenraad. Zij is verantwoordelijk voor het beleid van de gemeente en geeft leiding aan het werk dat binnen de gemeente wordt gedaan.

Wanneer de kerkenraad voltallig is bestaat zij uit een predikant, twee ouderlingen, twee ouderlingen-kerkrentemeester en drie diakenen.
Op dit moment zijn er twee vacatures (ouderling en diaken).
De leden van de kerkenraad worden gekozen uit de belijdende leden van de gemeente.
Lees meer...

Visie en missie

retable aTIF 1024x809 1Missie – Hier staan we

Onze gemeente is een hervormde gemeente binnen de Protestantse Kerk in Nederland.
Samen met het geheel van de kerk deelt de gemeente in de aan Israël geschonken verwachting.
Wij geloven dat de gemeente van Christus is. Hij is de Koning en vergadert, beschermt en onderhoudt Zijn gemeente.
Lees meer...

Subcategorieën