Crea club

De creaclub is voornemens D.v. 13 oktober weer te beginnen.
Al meer dan 11 jaar komen om de twee weken zo’n 10 vrouwen van onze gemeente op dinsdagmiddag bij elkaar om creatief bezig te zijn.Creaclub2
Er wordt gebreid, gehaakt, geborduurd, enz. waarmee allerlei voorwerpen gemaakt worden.
Behalve het creatief bezig-zijn is de onderlinge gezelligheid en saamhorigheid heel belangrijk
De artikelen worden verkocht en liggen daarvoor in de hal van de Schuilplaats op tafels uitgestald.
U kunt daar (en in Elenahof) ook wenskaarten kopen. Voor het maken van nieuwe kaarten zijn oude kaarten meer dan welkom.
U kunt ze brengen bij mw. Nelly de Vos, Voorstraat 16.
Velen maken van de gelegenheid gebruik om bij een bezoekje aan de Schuilplaats iets voor zichzelf of als presentje te kopen.
Artikelen worden ook wel op bestelling gemaakt.
De opbrengst is voor de kerk bestemd.
De creaclub overlegt van tijd tot tijd met het college van kerkrentmeesters waaraan het geld besteed zal worden.
Al veel zaken zijn zo op kosten van de creaclub aangeschaft of gerealiseerd, zoals vloerbedekking in de kerk,
Bijbels voor de ambtsdragers, parketvloer in de Schuilplaats, complete renovatie van het kleine kamertje in de Schuilplaats enz.
Zo maakt de creaclub zich dienstbaar in het Koninkrijk van God.

Iedereen is van harte welkom!

Hebt u of heb jij zin om ook mee te doen?
Of hebt u zin om een kijkje te nemen of gezellig een bakje koffie te drinken?
Iedereen is van harte welkom. Ook als je geen lid van onze gemeente bent.
Waar? In de Schuilplaats
Hoe laat? Vanaf 14.00 uur tot ongeveer 16.30 uur
Wanneer? Op de dinsdagmiddagen van de even weken.
Informatie? Mw. Nelly de Vos, Voorstraat 16, tel. 692785

Hebt u oude kaarten?
Breng ze bij mw. Nelly de Vos, Voorstraat 16!

 

Creaclub1