Crea club

De Creaclub

De creaclub kan op dit moment nog niet bij elkaar komen. Wanneer dat wel weer kan zal dit via de kerkbode en de afkondigingen bekend gemaakt worden

Maar er wordt ondertussen wel hard gewerkt. Er wordt gebreid, gehaakt, geborduurd, enz. waarmee allerlei voorwerpen gemaakt worden. En de verkoop loopt ook goed.
Alleen dreigt de productie te stagneren door gebrek aan grondstoffen!
De creaclub heeft namelijk dringend behoefte aan katoen en wol om te breien en te haken.
Alle kleuren zijn van harte welkom.
Creaclub2

De onderlinge gezelligheid en de saamhorigheid is voor de creaclub heel belangrijk
De artikelen worden verkocht en liggen daarvoor in de hal van de Schuilplaats op tafels uitgestald.
U kunt daar ook wenskaarten kopen. Voor het maken van nieuwe kaarten zijn oude kaarten meer dan welkom.
U kunt ze brengen bij mw. Nelly de Vos, Voorstraat 16.
Velen maken van de gelegenheid gebruik om bij een bezoekje aan de Schuilplaats iets voor zichzelf of als presentje te kopen. Artikelen worden ook wel op bestelling gemaakt.

Andere verkooppunten zijn:
Voor kaarten in Elenahof bij mw. C.S. Priem
Voor kaarten en artikelen bij de familie Hoek, Hogeweg 59, Sint Maartensdijk

De opbrengst is voor de kerk bestemd. De creaclub overlegt van tijd tot tijd met het college van kerkrentmeesters waaraan het geld besteed zal worden. Al veel zaken zijn zo op kosten van de creaclub aangeschaft of gerealiseerd, zoals vloerbedekking in de kerk, Bijbels voor de ambtsdragers, parketvloer in de Schuilplaats, complete renovatie van de kleine zaal in de Schuilplaats enz.
Zo maakt de creaclub zich dienstbaar in het Koninkrijk van God.

Hebt u of heb jij zin om ook mee te doen als het weer kan?
Of hebt u zin om een kijkje te nemen of gezellig een bakje koffie te drinken?
Iedereen is van harte welkom. Ook als je geen lid van onze gemeente bent.
Waar? In de Schuilplaats
Hoe laat? Vanaf 14.00 uur tot ongeveer 16.30 uur
Wanneer? Op de dinsdagmiddagen van de even weken.
Informatie? Mw. Nelly de Vos, Voorstraat 16, tel. 692785

Met spoed gevraagd: oude kaarten, katoen en wol!
Graag bezorgen bij mw. Nelly de Vos, Voorstraat 16!

 Creaclub1