ANBI gegevens Diaconie Hervormde gemeente Stavenisse

A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Diaconie van de Hervormde gemeente te Stavenisse
Telefoonnummer: 0166-850414
RSIN/Fiscaal nummer: 802453399
KvK nummer: 76380076
Website adres: www.HervormdStavenisse.nl
Adres: Bos 16
Postcode: 4696 BE
Plaats: Stavenisse
Postadres: Bos 16
Postcode: 4696 BE
Plaats: Stavenisse

De Hervormde gemeente te Stavenisse is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.
Lees meer...