Kerkauto

Wanneer u vanwege leeftijd, vanwege een beperking of vanwege slecht weer niet zelf naar de kerk kunt komen, kunt u de chauffeur van de kerkauto bellen.
De namen van de chauffeurs en hun telefoonnummers staan vermeld in de kerkbode.