Zendingscommissie

Zendingscie 3Onze taak is het bevorderen van het zendingsbewustzijn in onze gemeente en de gemeente op te wekken om de zending financieel te steunen.
Dit doen wij door middel van publicaties in de kerkbode of het gemeentemagazine ‘Rondom de kerk’, de verkoop van de GZB-dagboekjes ‘Een handvol koren’ en het organiseren van zendingsavonden.
Voor de zendingsavond wordt meestal een spreker of spreekster uitgenodigd, die over het zendingswerk in een bepaald land komt vertellen.
Financiële middelen brengen we bijeen door het organiseren van
- een jaarlijkse snuffelmarkt
- deelname aan de braderie
- creatieve voorjaars-, najaars- en kerstworkshops
- deelname aan de moonlight shopping (verkoop van vogelvoer- en kerstdecoraties)
- de activiteit Boekenruilen & Spelletjes
Wij ondersteunen hiermee diverse doelen, die jaarlijks variëren.Zendingscie 1
Middels een jaarverslag en een financieel verslag legt de commissie verantwoording af aan de kerkenraad.

Momenteel bestaat de commissie uit zeven leden:
Judith Beij
Betty de Graaf (penningmeester)
Karin van Haaften (secretaris)
Janny Riedijk
Arina de Rijke
Chris van der Spaan (voorzitter)
Willy Westerlaken

Voor informatie kunt u contact opnemen met Janny Riedijk tel. 0166-692782 of Willy Westerlaken, tel. 0166-663696.
Zendingscie 2

Tot ziens bij één van onze activiteiten.
Iedereen is van harte welkom!


Crèche

Elke zondagmorgen is er kinderoppas in de Schuilplaats.
Voor informatie kunt u terecht bij Leanne Goedegebuure, tel. 06 28 18 67 96

Creche

Boekenruilen & spelletjesmiddag

Vanaf oktober tot en met mei is er op woensdagmiddag om de 4 à 5 weken van 14.00u tot 16.30u een leuke en gezellige middag in de Schuilplaats.BoekenruilenSpelletjes2
De datums vindt u in de agenda in de kerkbode en in Rondom de kerk.

Er is een gezellige koffiehoek met koffie, thee of fris en iets lekkers erbij te koop.
Je kunt er spelletjes doen of kleuren of tekenen of een puzzel maken en je kunt ook een spel of puzzel ruilen of kopen.
Je kunt er sjoelen – en op het eind van het seizoen winnen de 4 personen met de hoogste score een prijsje.
Er is een heel ruime keus aan boeken voor jong en oud, die je kunt ruilen of kopen .
De opbrengst is voor de kerk en de zending.

Kinderboeken - Bijbelse vertellingen - Jeugdboeken - Romans - Streekromans - Christelijke boeken - boeken over het Koningshuis - Kookboeken.BoekenruilenSpelletjes3

U en jij bent van harte welkom!

BoekenruilenSpelletjes1

Activiteitencommissie

In 2010 is er door de Hervormde Gemeente te Stavenisse een activiteitencommissie gevormd om het 100 jarig jubileum van het kerkgebouw in 2011 te vieren.
Wat voor één jaar bedoeld was, is nu aan het eerste lustrum toe.
De commissie heeft tot doel brede activiteiten te organiseren voor álle inwoners in en om Stavenisse.
Het doel is om samen met inzet van vrijwilligers uit de hele breedte van het dorp, in en om Stavenisse activiteiten te organiseren die bevorderen dat er een sterke band mag groeien tot geloof, hoop én liefde!

De activiteiten die wij jaarlijks hopen te organiseren zijn:
* knutselmiddag voor de kinderen (herfstvakantie)
* organiseren van het Gelegenheidskoor m.m.v. dirigent Danny Letzer (van September tot de Kerstuitvoering)
* Kerstzangavond m.m.v. het Gelegenheidskoor
* medewerking verlenen aan de opening Winterwerk (3e week September)
* activiteit en financieel bijdragen aan het kerkelijk clubwerk.

Om onze doelstelling te kunnen behalen staan we jaarlijks op de braderie van Stavenisse, waar we diverse lekkernijen verkopen.
Daarin worden we bijgestaan door MCD, supermarkt de Koster.

We krijgen veel hulp van vrijwilligers. Zonder deze hulp kunnen wij deze activiteiten niet realiseren!

Op dit moment bestaat de activiteitencommissie uit 2 leden.
Als het u aanspreekt om ook in de organisatie mee te denken of mee te doen, dan kunt u contact opnemen met:
Jobje Oosdijk, tel. 0166-692399 of Rien Walhout, tel. 0166-692399

Pagina 1 van 2