Concert Joke Buis


Samen met 225 bezoekers hebben we zaterdag 7 oktober met het benefietconcert van Joke Buis een prachtige avond beleefd.

Met haar warmte en open houding betrok Joke Buis alle aanwezigen bij de liederen en bij het verhaal van haar gelovige en tot op hoge leeftijd actieve opa. Ook de samenzang droeg er aan bij dat alle bezoekers enthousiast waren.
Er was eigenlijk wel op meer bezoekers gerekend, maar met een opbrengst van € 2.633.- mogen we toch ook heel tevreden zijn.
Alle vrijwilligers die ons geholpen hebben bij beschikbaar stellen en het bouwen van het podium en het vrijmaken van de Voorstraatingang heel hartelijk dank.

Ook de sponsoren nogmaals hartelijk dank. Misschien goed hun namen nog een keer te noemen:
Bouwbedrijf Krijger
Budelpack
Woonboulevard Poortvliet
Van Rossum Fruit
Schildersbedrijf Noom
Den Engelsman Tuinmaterialen
Knook & Schot Notarissen
Westdorp Bouw
Administratiekantoor Slager
Eendrachtbode
Interseafish

Commissie Gebouwen

Kerk front portret 2

Inleiding

De kerkelijke gebouwen hebben al jaren achterstallig onderhoud. Oorzaken zijn een tekort aan financiële middelen en het beleid om meer prioriteit te geven aan pastoraat en prediking.
Het kerkgebouw is voor onze gemeente, maar ook voor heel het dorp Stavenisse, van groot belang.
Het kerkgebouw is gedeeltelijk monumentaal1) verklaard vanwege diverse interieuronderdelen zoals de graftombe, de preekstoel en een regentenbank.
Lees meer...

Fondsenwerving en stand inkomsten

Kosten

De kosten van de restauratie zijn totaal geraamd op € 291.000.- en zijn voor de verschillede gebouwen als volgt:
Consistoriekamer      €   40.000.-
Kerkgebouw € 160.000.-
Kapel €   91.000.-
Lees meer...

Paasconcert

Wat een prachtig concert!


Het was een schitterende avond met prachtige zang van beide koren.
Inmiddels is er € 5.332,30.- bijeengebracht! Dank aan allen die hebben hieraan meegewerkt en bijgedragen.
Bovenal dank aan de Heere!

Soli Deo Gloria

HEERE, onze Heere, hoe machtig is Uw Naam op de hele aarde!
U Die Uw majesteit getoond hebt boven de hemel.
Uit de mond van kleine kinderen en zuigelingen hebt U een sterk fundament gelegd.

Middels onderstaande link kan naar het Paasconcert geluisterd worden:
https://www.youtube.com/watch?v=gW4qU_oeGag


Lees meer...

Sponsortocht Rome

Jeanne en Maarten zijn van Stavenisse naar Rome gefietst!!

Jeanne en Maarten 1 Donderdag 7 juli 2016 zijn Jeanne en Maarten Post vertrokken voor een fietstocht naar Rome.
6 weken later, op vrijdag 19 augustus mochten we ze weer in Stavenisse begroeten.
Hieronder treft u een samenvatting aan van de ervaringen van Jeanne en Maarten.
Zij hebben deze monsterrit gemaakt om zich te laten sponsoren voor de restauratie van onze kerk.


Totaal heeft deze actie  € 7.473,- opgebracht!
Lees meer...

Pagina 2 van 2