Bijbelgespreksgroep

Bijbel Gespreksgroep seizoen 2019-2020

Hoe en wat:
-In een ontspannen sfeer spreken we over geloof in Jezus Christus bijbelgespreksgroep
-Essentiële Bijbelgedeelten komen aan de orde

Doelen:
Bemoediging, geloofsversterking, inzicht, efficiënter leven, hoop

Tijd:
Iedere 2e dinsdag van de maand van 19.45-21.00 uur.

Plaats:
In de pastorie

Onderwerp: Het Bijbelboek Handelingen der apostelen

Datum                   Hoofdstuk

10 september          Handelingen 15 en 16

8 oktober               Handelingen 17 en 18

12 november           Handelingen 19 en 20

10 december           Handelingen 21 en 22

14 januari               Handelingen 23 en 24

11 februari              Handelingen 25 en 26

10 maart                Handelingen 27 en 28Voorbereiding:


Lees de opgegeven Hoofdstukken door en stel jezelf vragen

1-Wat begrijp je niet?

2-Wat is verrassend?

3-Wat leer je hier?

Waarom
Bijbel Gespreksgroep ??


·         Vrede vinden
·         Je eigen leven begrijpen
·         God leren kennen
·         Kracht ontvangen
·         Ingebed zijn
·         Bevrijding
·         Blijdschap