Fondsenwerving en stand inkomsten

Kosten

De kosten van de restauratie zijn totaal geraamd op € 291.000.- en zijn voor de verschillede gebouwen als volgt:
Consistoriekamer      €   40.000.-
Kerkgebouw € 160.000.-
Kapel €   91.000.-


Vanuit rijkssubisdie (Brim) wordt bijna € 40.000.- ontvangen.
Blijft over dat onze gemeente ruim € 250.000.- bijeen moet brengen.
Er zijn tot dusverre verschillende acties gehouden zoals een carwash event, een aantal concerten, een high tea, verkoop op de braderie. enz.
Daarnaast hebben wij van gemeenteleden en andere particulieren al veel giften mogen ontvangen. Dat stemt tot dankbaarheid.
De Commissie Gebouwen heeft ook van diverse fondsen inmiddels giften en toezeggingen van giften mogen otnvangen.
Het is hartverwarmend dat van buiten onze gemeente, zowel vanuit Stavenisse als uit andere plaatsen in het land, zoveel positieve reacties en bijdragen ontvangen zijn.
Wilt u ook een gift overmaken?
Dat kan op het speciale bankrekeningnummer

NL15 INGB 0007 3353 75

t.n.v. kerkbeheer Herv. Gem. Stavenisse.
Bij voorbaat onze hartelijke dank.
Op de voorpagina van de website wordt elke maand de stand weergegeven.

De link hieronder brengt u bij een filmpje waarin kerkrentmeester de Graaf extra informatie geeft:
https://www.youtube.com/watch?v=zYoxNEd6poI

Of klik hier en doneer direct online.
Hieronder ziet u een overzicht van de inkomsten en uitgaven.

Stand per 31 december 2018

Totaal inkomsten  € 187.579
Saldo 2015 €     1.277
Saldo 2016 €  28.091
Saldo 2017 €  72.477
Collecten kerkdiensten €     1.723
Concerten en div. activiteiten
€     4.904
Brim subsidie €     5.750
Giften €     2.898
Gift begrafenis €         316
Ontvangen van fondsen 2018
€  21.210
Ontvangen Legaat €     5.000
Verkoop oud metaal €         357
Toezeggingen van diverse fondsen  
  €  22.500
Tegoed Brim subsidie  €  21.076
   
Totaal uitgaven €   95.814
Bouwkundig en onderhoudadvies €     6.965
Restauratie en onderhoud €  87.382
PR en administratie
€     1.467