Fondsenwerving en stand inkomsten

Kosten

De kosten van de restauratie zijn totaal geraamd op bijna € 600.000.- en in de afzonderlijk fasen als volgt onder te verdelen:

Restauratieproject Fase 2    € 332.634.-
Onderhoudsrestauratie Fase 2 € 147.506.-
Restauratie Fase 1 (is uitgevoerd) € 116.599.-

De totale kosten van de nog uit te voeren werkzaamheden in Fase 2 bedragen € 480.140,-. Hiervan wordt € 301.750,- gedekt door rijks- en provinciale subsidie.

Door onze gemeente moest dus € 178.390,- bijeengebracht worden, wat door acties en donaties ook gelukt is.
Dank aan een ieder die hieraan heeft bijgedragen.
Bovenal: Gode zij dank!!
Er zijn sinds 2015 vele acties gehouden zoals een carwash event, een aantal concerten, een fietstocht naar Rome, een high tea, verkoop op de braderie. enz.
Daarnaast hebben wij van gemeenteleden en andere particulieren al veel giften mogen ontvangen. Dat stemt tot dankbaarheid.
De Commissie Gebouwen heeft ook van diverse fondsen inmiddels giften en toezeggingen van giften mogen otnvangen.
Het is hartverwarmend dat van buiten onze gemeente, zowel vanuit Stavenisse als uit andere plaatsen in het land, zoveel positieve reacties en bijdragen ontvangen zijn.

Wilt u ook een gift overmaken?
Dat kan op het speciale bankrekeningnummer

NL 28 RABO 0373 7446 25

t.n.v. Hervormde Gemeente Stavenisse inz. Restauratie.
Bij voorbaat onze hartelijke dank.
Op de voorpagina van de website wordt de stand weergegeven.

De link hieronder brengt u bij een filmpje waarin kerkrentmeester de Graaf extra informatie geeft:
https://www.youtube.com/watch?v=zYoxNEd6poI

Of klik hier en doneer direct online.

Hieronder ziet u een overzicht van de inkomsten en uitgaven.

Stand per 1 januari 2022

Totaal eigen bijdrage € 178.390
   
Reeds ontvangen € 101.785
   
Nog te ontvangen €    76.605