Fondsenwerving en stand inkomsten

Kosten

De kosten van de restauratie zijn totaal geraamd op € 291.000.- en zijn voor de verschillede gebouwen als volgt:
Consistoriekamer      €   40.000.-
Kerkgebouw € 160.000.-
Kapel €   91.000.-


Vanuit rijkssubisdie (Brim) wordt bijna € 40.000.- ontvangen.
Blijft over dat onze gemeente ruim € 250.000.- bijeen moet brengen.
Er zijn tot dusverre verschillende acties gehouden zoals een carwash event, een aantal concerten, een high tea, verkoop op de braderie. enz.
Daarnaast hebben wij van gemeenteleden en andere particulieren al veel giften mogen ontvangen. Dat stemt tot dankbaarheid.
De Commissie Gebouwen heeft ook van diverse fondsen inmiddels giften en toezeggingen van giften mogen otnvangen.
Het is hartverwarmend dat van buiten onze gemeente, zowel vanuit Stavenisse als uit andere plaatsen in het land, zoveel positieve reacties en bijdragen ontvangen zijn.
Wilt u ook een gift overmaken?
Dat kan op het speciale bankrekeningnummer

NL 28 RABO 0373 7446 25

t.n.v. Hervormde Gemeente Stavenisse inz. Restauratie.
Bij voorbaat onze hartelijke dank.
Op de voorpagina van de website wordt elke maand de stand weergegeven.

De link hieronder brengt u bij een filmpje waarin kerkrentmeester de Graaf extra informatie geeft:
https://www.youtube.com/watch?v=zYoxNEd6poI

Of klik hier en doneer direct online.

Hieronder ziet u een overzicht van de inkomsten en uitgaven.

Stand per 1 april 2021

Totaal inkomsten  € 196.916
Saldo 2015 €       1.277
Saldo 2016 €    28.091
Saldo 2017 €    72.477
Saldo 2018 €    42.158
Saldo 2019
€    34.968
Saldo 2020
€    17.034
Giften €              30
   
Totaal uitgaven €  116.599
Bouwkundig en onderhoudsadvies
€      12.633
Restauratie en onderhoud
€  103.966
PR en administratie
€        1.492