Vrouwenvereniging

Vrouwenvereniging 1Onze vereniging heet ‘Niet in eigen kracht’.

Wij komen elke eerste woensdag van de maand van 19.30 tot 21.30 bijeen in de Schuilplaats.
Voor de pauze bespreken we een Bijbelstudie en de vragen uit ”De Hervormde Vrouw”.
Na de koffie is er tijd voor een quiz, een verhaal of iets anders.
In april houden we onze jaarvergadering met een presentatie over een bepaald thema of goed doel.
In juni organiseren we een gezellig uitstapje.
In oktober houden we een verkoping. De opbrengst is bestemd voor onze eigen gemeente.
U/jij bent altijd van harte welkom!

Contactadres: Conny Polderman, tel. 692835

Vrouwenvereniging 2

Kerkauto

Wanneer u vanwege leeftijd, vanwege een beperking of vanwege slecht weer niet zelf naar de kerk kunt komen, kunt u de chauffeur van de kerkauto bellen.
De namen van de chauffeurs en hun telefoonnummers staan vermeld in de kerkbode.

Crea club

Om de twee weken komt de crea club op dinsdagmiddag van twee uur tot half vijf bijeen om samen creatief en gezellig bezig te zijn. Creaclub2
Er is geen vast tijdstip van begin en eind en er is een vrije in- en uitloop.

Iedereen is van harte welkom!

U/jij mag ook gerust binnenlopen voor een kopje koffie.
De opbrengst van de verkoop van de gemaakte artikelen is bestemd voor onze gemeente.

De gemaakte artikelen kunt u vinden in de hal van verenigingsgebouw ‘de Schuilplaats’.
Daar vindt u ook allerlei soorten zelfgemaakte wenskaarten. Er is vast ook iets voor u of jou bij.

Voor informatie: mevr. N. de Vos, Voorstraat 16, tel. 0166-692785

Creaclub1

Bijbelkring

BOUWEN AAN JE LEVENSHUISBijbelkring

U bent mijn rots, mijn vesting, U zult mijn gids zijn, mij leiden tot eer van Uw naam.
Psalm 31:4

Bijbelkring is van oktober tot en met maart in het verenigingsgebouw De Schuilplaats.
Eén keer in de veertien dagen op donderdagavond van 20.00 uur tot 21.30 uur.
Contactpersoon: de heer C. Marinissen, tel. 0166-692389.
Graag tot ziens op de Bijbelkring!

Pagina 1 van 2