Bijbelgespreksgroep

Bijbel Gespreksgroep seizoen 2019-2020

Hoe en wat:
-In een ontspannen sfeer spreken we over geloof in Jezus Christus bijbelgespreksgroep
-Essentiële Bijbelgedeelten komen aan de orde

Doelen:
Bemoediging, geloofsversterking, inzicht, efficiënter leven, hoop

Tijd:
Iedere 2e dinsdag van de maand van 19.45-21.00 uur.

Plaats:
In de pastorie

Onderwerp: Het Bijbelboek Handelingen der apostelen

Datum                   Hoofdstuk

10 september          Handelingen 15 en 16

8 oktober               Handelingen 17 en 18

12 november           Handelingen 19 en 20

10 december           Handelingen 21 en 22

14 januari               Handelingen 23 en 24

11 februari              Handelingen 25 en 26

10 maart                Handelingen 27 en 28Voorbereiding:


Lees de opgegeven Hoofdstukken door en stel jezelf vragen

1-Wat begrijp je niet?

2-Wat is verrassend?

3-Wat leer je hier?

Waarom
Bijbel Gespreksgroep ??


·         Vrede vinden
·         Je eigen leven begrijpen
·         God leren kennen
·         Kracht ontvangen
·         Ingebed zijn
·         Bevrijding
·         Blijdschap

Avondklanken

Voor velen is het Avondklanken een bekend programma, het wordt al meer dan 40 jaar uitgezonden.
Via de kerktelefoon zijn de Psalmen, Gezangen en andere geestelijke liederen te beluisteren. Een korte overdenking en gedichten
zijn een vast onderdeel van de uitzendingen. Toch zijn er ook in dit programma veranderingen gekomen.
Niet alleen dat er gelukkig andere mensen bij betrokken zijn nadat er door leeftijd en verhuizing, ook vanwege drukte in werk en inzet Koor
bij andere taken medewerkers afscheid hebben moeten nemen. Het is nu een winterprogramma geworden van oktober tot 28 april 2023
en we hopen dan weer in oktober van 2023 verder te gaan. Het doel van het programma is NIET veranderd.
Het is de bedoeling om de Naam van de HEERE groot te maken door zang, gedichten, overdenking en elke uitzending wordt afgesloten met dankgebed.
Er wordt geprobeerd in elke uitzending voor ieder een aansprekend lied of gedicht naar voren te halen maar het is toch de gedachtegang van wie
het programma samenstelt. Daar is niets mis mee maar u kunt wel helpen het programma te maken! U kunt een Psalm, lied of gedicht doorgeven
voor de eerstvolgende uitzending of later met de datum erbij. Een lied wat u raakt of waarmee u een ander wil steunen of feliciteren.
Zo kan het een programma van ons allen worden. Ik weet niet hoe de naam Avondklanken tot stand is gekomen maar weet wel dat het een naam is
die doorklinkt tot in de avond van ons leven. Van als de zon opkomt tot ze weer ondergaat wil ik van U zingen, zelfs als mijn krachten verminderen,
heb ik tienduizend redenen tot dankbaarheid. Vanuit deze gedachte willen we het programma Avondklanken voor U met Gods hulp ten gehore brengen.

De uitzendingen zijn D.V. op de volgende vrijdagavonden om 19.30 uur: vrijdag 23 dec,. 06 jan. 2023, 20 jan., 03 feb., 17 feb., 03 maart, 17 maart,
31 maart, 14 april, 28 april
Terugluisteren kan via ”Kerkdienst gemist Stavenisse Hervormde gemeente “ .

U kunt uw aanvraag richten aan:Lucas kastje
Monique Elenbaas tel. 06-47692673
Nelly de Vos tel. 0166-692785
Rien Walhout tel. 06-55915498

Wij wensen u Gezegende Kerstdagen en een Voorspoedig Nieuwjaar.

Pagina 2 van 2